Beach Club

Mobile Home

Àrea de mobile homes situada a 40-50 metres de la Platja Llarga de Tarragona

Es tracta d’un espai de vianants exclusiu, ombrejat per moreres i pollancres, i amb un petit jardí privat, situat molt a prop de la Platja Llarga de Tarragona.